T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

  
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
YAŞAR GÜÇ: YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ

Tokat Başçiftlik Erikbelen Köyü doğumlu Yaşar GÜÇ, 2009 yılında UNESCO tarafından Kaval yapımı ve icrası dalında Yaşayan İnsan Hazinesi olarak kabul edilmiştir. Ünü Okyanus ötesine varan Yaşar GÜÇ, Niksar'da turistlerin ilgi odağı olmaya Niksar'ın tanıtımına destek vermeye devam ediyor.


Bulunduğunuz Yer: Tokat Rehberi  >>   Gezilecek Yerlerimiz  >>   Gök Medrese

 Gök Medrese
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

GÖK MEDRESE

 

Anadolu Selçuklularının önemli yapıları arasında sayılan Gök Medrese’nin kitabesi yoktur. Ancak, Muiniddin Süleyman Pervane’nin etkin olduğu dönem göz önünde bulundurularak yapımının 13. yüzyılın üçüncü çeyreğinde yapılmış olduğu kabul edilmektedir. İbni Bibi, Pervane için şunları söylemektedir: 1243 Kösedağ Savaşı yılında Selçuklu ordusu yenilince Moğollarla Muiniddin Süleyman Pervane diplomatik ilişki kurmuştur. Moğollar onu çok beğenmiş ve başka kimseyle muhatap olmamıştır.”   Selçuklu sultanları ile Moğollar arasında devlet işlerini yöneten vezir Pervane, bilginleri ve şeyhleri korumuş, hatta “Mevlana Celaleddin-i Rumi ile dostluk kurmuş bir kişi” olarak tanımlanmaktadır. Bu dostluğun ileri bir düzeyde olduğu Menakib-ül Arifin ve Fi-hi Mafih adlı kitaplardan anlaşılmaktadır. Mevlevilikle ilgili en eski iki kaynak olan bu kitaplarda Muiniddin Süleyman Pervaneye Mevlana Hazretlerinin övgülerini ve Pervanenin talebi üzerine Hazreti Mevlananın Fahreddin-i Iraki isimli bir halifesini Tokat’a gönderdiği onun için bir dergâh yapıldığı ve Mevleviliğin henüz Mevlana hayattayken bu kente ulaştığı ifade edilmektedir. Gök Medresenin Şifahane olarak 18. yüzyıla kadar kullanıldığı vakfiye kayıtlarından anlaşılmaktadır. Medrese halk arasında Pervane Medresesi, Kırkkızlar Medresesi, Darüşşifa, Bimarhane gibi adlarla anılmıştır.

e-posta: tokat@icisleri.gov.tr
Valilik Özel Kalem Tel:0 356 214 10 01- Faks: 0 356 214 54 54, e-posta: tokat@icisleri.gov.tr