T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

  
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
YAŞAR GÜÇ: YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ

Tokat Başçiftlik Erikbelen Köyü doğumlu Yaşar GÜÇ, 2009 yılında UNESCO tarafından Kaval yapımı ve icrası dalında Yaşayan İnsan Hazinesi olarak kabul edilmiştir. Ünü Okyanus ötesine varan Yaşar GÜÇ, Niksar'da turistlerin ilgi odağı olmaya Niksar'ın tanıtımına destek vermeye devam ediyor.


Bulunduğunuz Yer: Haberler  >>   İlimizden Haberler  >>   Tüm Haberler

 TKDK TOKAT İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ AB KOMİSYONUNDAN YETKİ DEVRİ ALDI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

AB’ne katılım sürecinde Türkiye ile AB ilişkilerinde önemli bir yer teşkil eden tarım politikaları tam üyelik müzakerelerinde de büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda tam üyelik müzakerelerinin en önemli başlıklardan birisini tarım ve kırsal kalkınma oluşturmaktadır.

AB, aday ülkelere destek amacıyla katılım öncesi mali işbirliği aracını (IPA) oluşturmuştur. IPA, geçiş desteği, kurumsal yapılanma, sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak üzere beş bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenlerden kırsal kalkınma bileşenin yapılandırılması için bir IPARD programı oluşturulmuştur. IPARD, tarım sektörünün kırsal alanda desteklenerek gelişmesini sağlamak, kırsaldan kente yoğun göçü önlemek ve tarım sektörünün AB standartlarına ulaştırılmasını sağlamak amacını taşımaktadır.

IPARD programı 2007-2013 dönemini kapsamakta olup 2 etap şeklinde düşünülmüş ve toplam 42 ilde uygulanması hedeflenmiştir. İlk etapta 20 il düşünülmüş  ve bu illerin kırsal alanlarında yatırım yapmak isteyen yatırımcılara en az %50 oranında hibe desteği verilmesi hedeflenmiştir.

Bu programın uygulanması için 5648 sayılı ve 04/05/2007 tarihli kanunla TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU, İlimizin de içerisinde bulunduğu 20 ilde teşkilatlandırılmıştır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tokat İl Koordinatörlüğü personel yapısı olarak farklı meslek guruplarından uzman personel ve destek personeli ile 16 Haziran 2008 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Tokat’ın da arasında bulunduğu diğer il teşkilatlarının IPARD’ın uygulanması hedefine ulaşmak için öncelikli olarak AB’den akreditasyon alması ve yetki devrini sağlaması gerekiyordu. Bunun için koordinatörlüğümüz birçok kez AB denetiminden geçmiş ve bunun için yoğun çalışmalar yapmıştır.

Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliği’nin denetimleri sonucunda kurum merkez ve Tokat’ın da arasında bulunduğu 17 il koordinatörlüğü bu denetimleri başarıyla geçmiş ve akreditasyon sağlanmıştır. 30.08.2011 tarihi itibariyle de AB komisyonundan yetki devrini almıştır. Bu süre içerisinde Tokat İl Koordinatörlüğü iki proje başvuru çağrı ilanı yapmış, ilk dönem projeler 1 - 20 Ağustos, ikinci dönem projeler 05 Eylül - 05 Ekim 2011 tarihleri arasında kabul edilmeye başlanmıştır.

Bu önemli süreçten sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tokat İl Koordinatörlüğü, vatandaşlarımızın IPARD programının desteklerinden yararlanmasını sağlamak ve tarımsal alanda güce ulaşmalarının önünü açmak için çalışmalarına devam edecektir.Bu içerik toplam 2.748.875 kez gösterildi, Site toplam 4.925.279 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 53 kişi geziyor.

e-posta: tokat@icisleri.gov.tr
Valilik Özel Kalem Tel:0 356 214 10 01- Faks: 0 356 214 54 54, e-posta: tokat@icisleri.gov.tr